11.11.2020 odbyło się pasowanie na członków zwyczajnych Bractwa:

 

Zorganizowaliśmy też zawody strzeleckie bez udziału publiczności.

Oto rezultaty finałowych zmagań:

Tarcza nowych braci:
1. Roman Pająk
2. Wojciech Siekiera
3. Marcin Piech
4.Damian Kubera
5. Władysław Frydel
6.Jerzy Piech
KUR
1. Zuzanna Gołek
2. Antoni Waleczek
3. Remigiusz Szlauer
Król Żniwny:
1. Maria Żyłą
2. Dominika Bania
3. Marcin Piech
4. Jerzy Piech
5. Edward Wójcik
6. Wojciech Siekiera
Okolicznościowa:
1. Damian Kubera
2. Wojciech Siekiera
3. Edward Wójcik
4. Michał Beck
5. Marcin Piech
6. Bolesław Biolik
Król Królów
Jerzy Piech

Informujemy, że zgodnie z decyzją PZSS z 15.10.2020 mamy przedłużoną licencję klubową (PKS) na rok 2021.

Od 1.11 osoby z kompletem startów mogą wnioskować o przedłużenie swoich licencji zawodniczych.

19 września 2020 r. Kurkowe Bractwo Strzeleckie przeprowadziło ( 2 razy przekładane z powodu pandemii COVID-19) zawody strzeleckie, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez Brackich, a organizowane były zawsze w czasie obchodów Dni Pszczyny.

Patronat nad zawodami objął Marszałek Województwa Śląskiego Pan Jakub Chełstowski, Starosta Pszczyński Pani Barbara Bandoła oraz Burmistrz Pszczyny Pan Dariusz Skrobol wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Panem Leszkiem Szczotką.

Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, grupy rekonstrukcji historycznych MUSZKIET z Bielska-Białej ,Radni Miasta i Gminy Pszczyna, oraz przedstawiciele Bractw Kurkowych zrzeszonych w Okręgu Śląskim z Hetmanem Okręgu Bratem Janem Świgostem na czele.

W rywalizacji o Tarczę Marszałka Województwa Śląskiego – w 100 rocznicę II Powstania Śląskiego, Tarczę Starosty Pszczyńskiego – o najwyższe wyróżnienie starosty ŻUBRA , Tarczę Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta – z okazji 30 lecia powołania samorządów oraz Tarczę Bracką – w 100 rocznicę Cudu nad Wisłą uczestniczyli członkowie Bractw Kurkowych z Bytomia, Krakowa, Mikołowa, Raciborza, Rybnika, Toszka, Tarnowskich Gór i Żor oraz członkowie pszczyńskiego Bractwa Kurkowego.

Zarząd i członkowie serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za przybycie, orkiestrze za uświetnienie uroczystości oraz restauracji ”U Mikołajca” za pyszne posiłki.

Wyniki zawodów:

 1. Tarcza Marszałka Województwa Śląskiego:
  1. Władysław Frydel – Pszczyna
  2. Wojciech Rajchel – Rybnik
  3. Magdalena Piech – Pszczyna
 2. ŻUBR Starosty Pszczyńskiego:
  1. Edward Wójcik – Pszczyna
  2. Ewa Rajchel – Rybnik
  3. Wojciech Rajchel – Rybnik
 3. Tarcza Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Pszczyna:
  1. Andrzej Widok – Racibórz
  2. Dawid Kurpas – Pszczyna
  3. Jerzy Piech – Pszczyna
 4. Tarcza Bracka:
  1. Ewa Rajchel – Rybnik
  2. Maria Żyła – Pszczyna
  3. Wojciech Rajchel – Rybnik
 5. KURa ustrzelił Stefan Wójcik z Raciborza.

W ostatni weekend 19-20 września 2020r. w Tarnowie zostały rozegrane
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików strefy C oraz Otwartych Mistrzostw
Małopolski. Wystartowali w nich najlepsi młodzi zawodnicy z województw Śląskiego,
Małopolskiego, Podkarpackiego i Świętokrzyskiego. W tym gronie pięcioro
zawodników KBS Pszczyna, Weronika Krajewska, Jakub Bratek, Gabriela Siatka,
Artur Hadaś oraz Antonina Jochem. Do klubu wracamy z dziewięcioma medalami.
Najlepszy start zanotowała Weronika zdobywając dwa złote i jeden srebrny medal.
Wtórował jej Kuba przywożąc dwa srebra i brąz. Artur zakończył rywalizację ze
srebrem, a Gabi dorzuciła brąz. Nasza najmłodsza zawodniczka Antonina która nie
mogła uczestniczyć w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików ( wymagany
wiek 14-15 lat) a ma dopiero 13, w Grand Prix Małopolski zdobyła srebrny medal.
Niewątpliwie był to ciekawy weekend naszych młodych strzelców. Za trzy tygodnie
będą oni rywalizować w Mistrzostwach Polski we Wrocławiu i mamy nadzieję, że
również postarają się o jakieś medale.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie ma zaszczyt i przyjemność zaprosić Szanowne Siostry i Szanownych Braci na zawody strzeleckie organizowane w dniu 19 września 2020 r. o godzinie 10 00 pod patronatem:

 • Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego
 • Starosty Pszczyńskiego Barbary Bandoły
 • Burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola

ZAPROSZENIE

Regulamin zawodów

Z przyczyn od nas niezależnych, impreza Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie, zaplanowana na 23 sierpnia br. nie odbędzie się.

Po zniesieniu obostrzeń wrócimy do tego tematu.

W załączeniu informacje pozyskane ze strony Urzędu Miasta w Pszczynie.

CZERWONE POWIATY

W dniu 29.07.2020r w Pszczynie, ul. Katowicka 79, o godzinie 15:00 rozpocznie się kurs umożliwiający uzyskanie uprawnień prowadzącego strzelanie, które pozwalają na samodzielne strzelanie oraz nadzorowanie strzelania innych osób na strzelnicach.

Kurs zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem uzyskiwania uprawnień prowadzącego strzelanie PZSS

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia27.07.2020r na adres sts.tychy@wp.pl

Zgłoszenie musi zawierać:  Imię i Nazwisko, Pesel, nr patentu oraz aktualnej licencji (zawodnika, sędziego, trenera).

Koszt szkolenia (wpłata na miejscu podczas rejestracji uczestników) to 250 zł + 50zł za wydanie przez PZSS bezterminowej legitymacji prowadzącego strzelanie.

Kontakt w przedmiotowej sprawie: Krzysztof Rymski  506074152

ZAPRASZAMY

Źródło: szss.pl

Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie, działając na podstawie §23 pkt 3 i §24 pkt 3 Statutu , zwołuje na dzień 27 czerwca 2020 roku o godz. 11.00 Walne Zebranie Członków . Jeżeli zebranie w podanym terminie nie dojdzie do skutku, ustala się drugi termin na dzień 27 czerwca 2020 roku o godz. 11.30. Zebranie w obu terminach odbędzie się w budynku strzelnicy przy ul. Katowickiej 79 w Pszczynie

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 3. Wybór przewodniczącego.
 4. Wybór protokolanta.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków
 6. Przedstawienie propozycji porządku obrad i jego przyjęcie .
 7. Przywitanie i przedstawienie nowych członków.
 8. Sprawozdanie Zarządu :
  • Prezesa,
  • Skarbnika,
  • Strzelmistrza
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami .
 11. Uchwalenie absolutorium Zarządowi za 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zawodów królewskich AD 2020.
 13. Uchwalenie wysokości składek członkowskich na 2021 rok
 14. Zmiana Statutu-podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieku kadetów przyjmowanych do Bractwa
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad