II turniej strzelecki dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego odbędzie się 9 kwietnia tj. sobota od godziny 11 do godziny 13:30. O godzinie 14 odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.
Zawody odbędą się na strzelnicy KBS Pszczyna przy ulicy Katowickiej 79. Udział jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

Mija miesiąc jak 24 lutego 2022r. nastąpił atak wojsk rosyjskich i wybuch pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Od pierwszych godzin wojny nastąpił exodus uchodźców z Ukrainy do Polski , w tym do Pszczyny. Już w lutym nasz brat kurkowy Andrzej Kożlicki udostępnił dla potrzebujących własne zasoby lokalowe i próbuje z wielkim zaangażowaniem pomóc przetrwać na uchodźstwie ofiarą wojny. A potrzeby są ogromne i wszelakiego rodzaju. Organizacja miejsc do spania, wyżywienie, środki czystości czy odzież i wiele innych spraw, bo nam posiadającym dach nad głową i pełną lodówką trudno sobie uzmysłowić, że w jednym momencie nie posiada się niczego, tylko to co ubrane na sobie i jedną reklamówkę majątku a na dokładkę jest się rodzicem z dziećmi u boku za które odpowiadamy. Powiedzieć dramat, to nic nie powiedzieć. Zarząd Bractwa podjął decyzję o wsparciu działalności Brata Andrzeja zakupem najpotrzebniejszych materiałów. Zorganizowała się spontanicznie również grupa sióstr i braci którzy w miarę potrzeb i możliwości wspierają działalność Brata Andrzeja. Obecnie pod jego opieką jest siedemdziesiąt osób z czego połowa to dzieci. Ogrom potrzeb, różnorodnych , tych materialnych jak i zdrowotnych jest nieprzemijający dlatego każda pomoc i wsparcie dla potrzebujących będzie pomocne w staraniach Brata Andrzeja. Za jego wiedzą podaję nr telefonu, dla osób chcących wesprzeć działania na rzecz uchodźców.
Tel. 663 436 667

W sobotę 26 marca 2022r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie. W historycznej siedzibie przy ul. Katowickiej w Pszczynie zebraliśmy się aby podsumować ostatni okres działalności i wybrać nowe władze na trzyletnią kadencję. Przedmiotem podsumowania był nietypowo dwuletni okres, spowodowany brakiem możliwości zorganizowania walnego zebrania w 2021r z powodu pandemii. W zebraniu uczestniczyło 24 członków zwyczajnych Bractwa (na 27 uprawnionych). Członkowie zwyczajni, to członkowie którzy dysponują biernym i czynnym prawem wyborczym na walnym zebraniu. Z głosem doradczym udział brali również członkowie honorowi i wspierający. Zebranie otworzył ustępujący Hetman Tadeusz Żyła, a przewodniczącym zebrania został Brat Dariusz Skrobol.
Kadencja ustępującego Zarządu, przedłużona o jeden rok z powodu pandemii, liczyła cztery lata. Zarząd pracował w składzie:

 • Tadeusz Żyła – Prezes (Hetman)
 • Michał Beck – V-ce Prezes
 • Magdalena Piech – Skarbnik
 • Edward Wójcik – Sekretarz
 • Jerzy Piech – Strzelmistrz
 • Teofil Kubis – Zbrojmistrz
 • Bolesław Biolik – Chorąży

Podsumowania działalności Bratwa za mijający okres w imieniu ustępującego zarządu dokonał Hetman Tadeusz Żyła. Hetman po prawie dwudziestu latach członkostwa w Bractwie i kilku kadencjach przewodzenia zarządowi postanowił od 1 marca zmienić swój status na członka honorowego, tym samym rezygnując z praw członka zwyczajnego. Sprawozdanie było pogłębione o całościowy przegląd działalności Bractwa przez ostatnie dwudziestolecie. Przebudowa strzelnicy, rozwój działalności sekcji młodzieżowej i sukcesy sportowe to tylko niektóre sukcesy w mijającej kadencji. Wobec pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej absolutorium dla ustępującego Zarządu było wręcz formalnością.
Podziękowania za wkład pracy, zaangażowanie, duże wsparcie materialne i finansowe, organizację różnych przedsięwzięć i reprezentację Bractwa i Pszczyny na ręce Hetmana Tadeusza Żyły pierwszy składa przewodniczący zebrania Brat Dariusz Srobol. Kolejni mówcy dziękują i doceniają działalność ustępującego Hetmana i liczą na dalszy udział w życiu brackim jako Członka Honorowego Bractwa. Tym bardziej, że potencjał Brata Tadeusza jako Europejskiego Króla Strzelców Historyczny dla Bractwa jest bezcenny.
Po części zebrania przeznaczonej na podsumowanie mijającego okresu czas na wybór nowego zarządu i przyjęcie uchwał wyznaczających ramy działalności bractwa na kolejny rok. W pierwszej kolejności, zgodnie z Statutem wybierany jest prezes zarządu (Hetman). I tu spora niespodzianka: pierwszy raz w historii Bractwa, w wyniku głosowania tajnego prezesem zostaje siostra Magdalena Piech. W skład nowego Zarządu ponadto wchodzą siostry i bracia zaproponowani przez Hetmana:

 • Roman Pająk
 • Dominika Bania
 • Wojciech Siekiera
 • Jerzy Piech
 • Władysław Frydel
 • Remigiusz Szlauer

Zostaje również wybrana Komisja Rewizyjna w składzie:

 • Aleksander Dudek
 • Andrzej Koźlicki
 • Damian Kubera

Wybrano delegatów na Walne Zebrania Okręgu Śląskiego i Walne Zjednoczenia:

 • Piotr Furczyk
 • Roman Pająk
 • Jerzy Piech
 • Edward Wójcik

Zostały podjęte również uchwały określające wysokość składek członkowskich w tym i kolejnym roku. Na koniec zebrania podjęto uchwały o nadaniu tytułów honorowych: tytuł Króla Elekta AD 2022 dla Brata Dariusza Skrobola, a Bratu Edwardowi Kani, jednemu z założycielowi Bractwa, bardzo zaangażowanemu w remont odzyskanej w latach 90 tych strzelnicy, nadano tytuł Członka Honorowego Bractwa.
Po kilku godzinach obrad zebranie zakończono, życząc nowemu Zarządowi podtrzymania dobrej passy w rozwoju Bractwa.
Zarząd tego samego dnia spotkał się na swym pierwszym posiedzeniu, a Prezes Zarządu powierzył funkcje nowo wybranym członkom Zarządu. Nastąpiło ukonstytuowanie nowego Zarządu Bractwa.

W jedności siła!

Drogie Siostry, Szanowni Bracia,
Decyzją Zarządu KBS w Pszczynie z dnia 1.02.2022r zwołuje się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze na dzień 26 marca 2022r godz 11.00 w pierwszym terminie. Jeśli zebranie w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku to zwołuje się zebranie w drugim terminie dnia 26 marca 2022r. o godz 11.30, miejsce zebrania : obiekt strzelnicy ul. Katowicka 79 Pszczyna.
Proponowany porządek obrad w załączeniu.
Członkowie zwyczajni biorą udział w zebraniu w strojach organizacyjnych.
Przypominam, aby w pełni korzystać z praw członka zwyczajnego w trakcie zebrania należy mieć wszystkie powinności wobec Bractwa ( w tym składki) uregulowane przed terminem zebrania. Pomocniczo telefon do siostry skarbnik 695 158 133
Zarząd KBS Pszczyna

Porządek obrad

W najbliższą niedzielę (13.03.2022) odbędzie się rozpoczęcie cyklu zawodów Otwartego Turnieju Strzeleckiego dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego. Zawody odbywać się będą na strzelnicy brackiej w Pszczynie ul. Katowicka 79. Zaczynamy o godzinie 11:00.
Udział w turnieju jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!