Intronizacja Rady Królewskiej AD 2021 oraz rocznica reaktywacji Okręgu Śląskiego ZKBS RP

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie
Król Kurkowy – Magdalena Piech
oraz marszałkowie Wojciech Siekiera i Damian Kubera
mają zaszczyt i przyjemność zaprosić Drogie Siostry i szanownych Braci na obchody jubileuszowe 25-lecia reaktywacji Okręgu Śląskiego ZKBS RP wraz z intronizacją Króla Kurkowego AD 2021 Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie organizowane w dniach 21- 22 sierpnia 2021r. pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, Starosty Pszczyńskiego Barbary Bandoły oraz Burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola.