Dofinansowania

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie otrzymało w 2021 roku następujące dofinansowania:

  • Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu „Klub” – edycja 2021 w kwocie 10.000,00 zł
  • Województwo Śląskie: Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od 01.07.2021 roku do 17.12.2021 roku w kwocie 10.000,00 zł
  • Powiat Pszczyński: dofinansowanie do realizacji zadania publicznego pod tytułem: Organizacja turniejów strzeleckich dla mieszkańców powiatu Pszczyńskiego w kwocie 2.300,00 zł
  • Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego: współorganizacja turnieju strzeleckiego Bractw Kurkowych w ramach obchodów uroczystości 100-lecia wybuchu III Powstania Śląskiego i 25-lecia reaktywacji Okręgu Śląskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP w kwocie 15.000,00 zł
  • Województwo Śląskie: dofinansowanie zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej pod tytułem:Ogólnopolskie zawody strzeleckie z okazji obchodów 100. rocznicy III Powstania Śląskiego w kwocie: 5.000,00 zł

Plakat promocyjny