Kontakt i informacje

Spotkania brackie odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca godz. 18.00 w okresie letnim, natomiast w okresie zimowym – o godz. 17:00.

Nasz adres:

43-200 Pszczyna

ul. Katowicka 79

kbs.pszczyna@wp.pl

www.kurkowe.pl

Numer KRS: 0000236679

Kurkowe Bractwo Strzeleckie
Adres do korespondencji:

43-200 Pszczyna

Skr.Poczt. 95

Redakcja strony (wszelkie materiały i uwagi):

Wojciech Siekiera

wojtek@kurkowe.pl

Numer rachunku bankowego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie
ING BANK ŚLĄSKI o/ Pszczyna
Nr : 15 1050 1315 1000 0090 7634 0224