Zarząd i członkowie

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Prezes- Hetman – Tadeusz Żyła
V-ce Prezes – Kanclerz Pieczęci – Michał Beck
Sekretarz – Strażnik Pergaminu – Edward Wójcik
Skarbnik – Strażnik Skarbu – Magdalena Piech
Strzelmistrz – Strażnik Polowy – Jerzy Piech
Zbrojmistrz – Strażnik Broni – Teofil Kubis
Chorąży – Strażnik Sztandaru – Bolesław Biolik

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący – Andrzej Koźlicki
Członek – Aleksander Dudek
Członek – wakat

RADA KRÓLEWSKA AD 2019

Król – Edward Wójcik
Marszałek Prawy – Dominika Bania
Marszałek Lewy – Bolesław Biolik

KAPELAN – Ks. Damian Gatnar

CZŁONKOWIE BRACTWA

Członkowie Honorowi

Eryk Figołuszka
Władysław Frydel
Andrzej Fąfara
Krystian Janko
Janusz Midura +
Bolesław Staniak
Henryk Studzieński +
Tomasz Tomczykiewicz +
Tadeusz Żyła
Krystian Szostak