Zarząd i członkowie

CZŁONKOWIE ZARZĄDUPrezes- Hetman – Tadeusz Żyła
V-ce Prezes – Kanclerz Pieczęci – Michał Beck
Sekretarz – Strażnik Pergaminu – Edward Wójcik
Skarbnik – Strażnik Skarbu – Magdalena Piech
Strzelmistrz – Strażnik Polowy – Jerzy Piech
Zbrojmistrz – Strażnik Broni – Teofil Kubis
Chorąży – Strażnik Sztandaru – Bolesław Biolik

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący – Roman Pająk
Członek – Aleksander Dudek
Członek – Andrzej Koźlicki

KAPELAN – Ks. Krystian Janko

CZŁONKOWIE BRACTWA

Członkowie Honorowi

Eryk Figołuszka
Władysław Frydel
Andrzej Fąfara
Krystian Janko
Janusz Midura +
Bolesław Staniak
Henryk Studzieński +
Tomasz Tomczykiewicz +
Tadeusz Żyła
Krystian Szostak

Członkowie Zwyczajni

Michał Beck
Bolesław Biolik
Aleksander Dudek
Piotr Furczyk
Dorota Gawełek
Henryk Jegła
Edward Kania
Piotr Kiermasz
Andrzej Koźlicki
Damian Kubera
Teofil Kubis
Bronisław Mateja
Andrzej Nikiel
Marcin Odlanicki-Poczobutt
Roman Pająk
Dariusz Skrobol
Antoni Waleczek
Maria Żyła
Jerzy Piech
Tadeusz Żyła
Władysław Frydel
Magdalena Piech
Edward Wójcik
Krystian Witala
Marcin Piech

Kandydaci
Jacek Nurzyński
Leszek Nycz

Członkowie Wspierający

Jerzy Pietrzyk
Mateusz Wójcik
Rafał Mędrala
Jerzy Kisza
Piotr Grubka
Michał Pękała
Andrzej Borgieł

Kadeci

Mateusz Gaszka
Krzysztof Niemiec
Wiktoria Bartas
Katarzyna Klima
Sebastian Szklanny
Wioletta Mazur
Remigiusz Żyła
Artur Piech
Aleksander Gawełek
Maksymilian Gleńsk
Antoni Waleczek
Jonatan Borgieł
Samuel Borgieł