Zarząd i członkowie

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Prezes- Hetman – Magdalena Piech
V-ce Prezes – Kanclerz Pieczęci – Roman Pająk
Sekretarz – Strażnik Pergaminu – Wojciech Siekiera
Skarbnik – Strażnik Skarbu – Dominika Bania
Strzelmistrz – Strażnik Polowy – Jerzy Piech
Zbrojmistrz – Strażnik Broni – Władysław Frydel
Chorąży – Strażnik Sztandaru – Remigiusz Szlauer

KOMISJA REWIZYJNA

Andrzej Koźlicki
Aleksander Dudek
Damian Kubera

RADA KRÓLEWSKA AD 2021

Król – Magdalena Piech
Marszałek Prawy – Wojciech Siekiera
Marszałek Lewy – Damian Kubera

KAPELAN – Ks. Damian Gatnar