Poczet Królów

PSZCZYŃSKI KRÓL KURKOWY ORAZ MARSZAŁKOWIE A.D.:
  
Król
Rok 1992
Król – Janusz Midura
Prawy marszałek – Władysław Frydel
Lewy marszałek – Aleksander Dudek
   
Król
Rok 1993
Król – Włodzimierz Gwóźdź
Prawy marszałek – Janusz Kołodyński
Lewy marszałek – Aleksander Dudek
   
Król
Rok 1994
Król – Edward Kania
Prawy marszałek – Stanisław Swiderski
Lewy marszałek – Aleksander Dudek
  
Król
Rok 1995
Król – Eryk Figotuszka
Prawy marszałek – Władysław Frydel
Lewy marszałek – Włodzimierz Gwóźdź
  
Król
Rok 1996
Król – Władysław Frydel
Prawy marszałek – Janusz Midura
Lewy marszałek – Włodzimierz Gwóźdź
  
Król
Rok 1997
Król – Edward Kania
Prawy marszałek – Jerzy Staniak
Lewy marszałek – Włodzimierz Gwóźdź
  
Król
Rok 1998
Król – Aleksander Dudek
Prawy marszałek – Jerzy Staniak
Lewy marszałek – Krystian Janko
  
Król
Rok 1999
Król – Jerzy Staniak
Prawy marszałek – Zbigniew Czorny
Lewy marszałek – Władysław Frydel
  
Król
Rok 2000
Król – Eryk Figołuszka
Prawy marszałek – Andrzej Nikiel
Lewy marszałek – Łukasz Sowa
  
Król
Rok 2001
Król – Andrzej Nikiel
Prawy marszałek – Aleksander Dudek
Lewy marszałek – Włodzimierz Gwóźdź
  
Król
Rok 2002
Król – Edward Kania
Prawy marszałek – Władysław Frydel
Lewy marszałek – Bogdan Lazarek
  
Król
Rok 2003
Król – Władysław Frydel
Prawy marszałek – Mirosław Jacek
Lewy marszałek – Grzegorz Sztoler
  
Król
Rok 2004
Król – Mirosław Jacek
Prawy marszałek – Aleksander Dudek
Lewy marszałek – Michał Beck
  
Król
Rok 2005
Król – Tadeusz Żyła
Prawy marszałek – Bolesław Staniak
Lewy marszałek – Dariusz Skrobol
  
Król
Rok 2006
Król – Stefan Miedziok
Prawy marszałek – Grzegorz Sztoler
Lewy marszałek – Władysław Frydel
  
Król
Rok 2007
Król – Dariusz Skrobol
Prawy marszałek – Władysław Frydel
Lewy marszałek – Teofil Kubis
  
Król
Rok 2008
Król – Bronisław Mateja
Prawy marszałek – Michał Beck
Lewy marszałek – Teofil Kubis
  
Król
Rok 2009
Król – Michał Beck
Prawy marszałek – Damian Kubera
Lewy marszałek – Eryk Figołuszka
  
Król
Rok 2010
Król – Bolesław Biolik
Prawy marszałek – Maria Żyła
Lewy marszałek – Władysław Frydel
  
Król
Rok 2011
Król – Teofil Kubis
Prawy marszałek – Roman Pająk
Lewy marszałek – Bolesław Biolik
  
Król
Rok 2012
Król – Piotr Furczyk
Prawy marszałek – Bolesław Biolik
Lewy marszałek – Damian Kubera
  
Król
Rok 2013
Król – Dariusz Skrobol
Prawy marszałek – Tadeusz Żyła
Lewy marszałek – Roman Pająk
  
Król
Rok 2014
Król – Roman Pająk
Prawy marszałek – Marcin Odlanicki-Poczobutt
Lewy marszałek – Henryk Jegła
  
Król
Rok 2015
Król – Edward Kania
Prawy marszałek – Piotr Furczyk
Lewy marszałek – Edward Wójcik
  
Król
Rok 2016
Król – Henryk Jegła
Prawy marszałek – Edward Wójcik
Lewy marszałek – Krystian Witala
  
Król
Rok 2017
Król – Maria Żyła
Prawy marszałek – Dariusz Skrobol
Lewy marszałek – Edward Wójcik
  
Król
Rok 2018
Król – Jerzy Piech
Prawy marszałek – Marcin Odlanicki-Poczobutt
Lewy marszałek – Teofil Kubis
  
Król
Rok 2019
Król – Edward Wójcik
Prawy marszałek – Dominika Bania
Lewy marszałek – Bolesław Biolik
PSZCZYŃSKI MŁODZIEŻOWY KRÓL KURKOWY ORAZ MARSZAŁKOWIE AD:
  
Król
Rok 2013
Król – Mateusz Gaszka
Prawy marszałek – Wiktoria Bartas
Lewy marszałek – Remigiusz Żyła
KRÓL OKRĘGU ŚLĄSKIEGO A.D.:
1999 – Jerzy Staniak
2000 – Jerzy Staniak
2001 – Władysław Frydel
2003 – Władysław Frydel
2004 – Andrzej Nikiel
2017 – Tadeusz Żyła
KRÓL KRÓLÓW OKRĘGU ŚLĄSKIEGO A.D.:
2005 i 2009 – Tadeusz Żyła
KRÓL ZJEDNOCZENIA A.D.:
w opracowaniu
EUROPEJSKI KRÓL STRZELCÓW HISTORYCZNYCH 2006-2009
Tadeusz Żyła