Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie ma zaszczyt i przyjemność zaprosić Szanowne Siostry i Szanownych Braci na zawody strzeleckie organizowane w dniu 19 września 2020 r. o godzinie 10 00 pod patronatem:

 • Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego
 • Starosty Pszczyńskiego Barbary Bandoły
 • Burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola

ZAPROSZENIE

Regulamin zawodów

Z przyczyn od nas niezależnych, impreza Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie, zaplanowana na 23 sierpnia br. nie odbędzie się.

Po zniesieniu obostrzeń wrócimy do tego tematu.

W załączeniu informacje pozyskane ze strony Urzędu Miasta w Pszczynie.

CZERWONE POWIATY

Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie, działając na podstawie §23 pkt 3 i §24 pkt 3 Statutu , zwołuje na dzień 27 czerwca 2020 roku o godz. 11.00 Walne Zebranie Członków . Jeżeli zebranie w podanym terminie nie dojdzie do skutku, ustala się drugi termin na dzień 27 czerwca 2020 roku o godz. 11.30. Zebranie w obu terminach odbędzie się w budynku strzelnicy przy ul. Katowickiej 79 w Pszczynie

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 3. Wybór przewodniczącego.
 4. Wybór protokolanta.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków
 6. Przedstawienie propozycji porządku obrad i jego przyjęcie .
 7. Przywitanie i przedstawienie nowych członków.
 8. Sprawozdanie Zarządu :
  • Prezesa,
  • Skarbnika,
  • Strzelmistrza
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami .
 11. Uchwalenie absolutorium Zarządowi za 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zawodów królewskich AD 2020.
 13. Uchwalenie wysokości składek członkowskich na 2021 rok
 14. Zmiana Statutu-podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieku kadetów przyjmowanych do Bractwa
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad

Śląski Związek Strzelectwa Sportowego zaprasza na Śląski Turniej Strzelecki – I runda.

13 czerwca 2020r (sobota) na strzelnicy w Siemianowicach Śląskich, ul. Zwycięstwa 2, od godziny 9:00

oraz

14 czerwca 2020r (niedziela) na strzelnicy w Pszczynie, ul. Katowicka 79, od godziny 9:00 (tylko konkurencje: psp 30 – część szybka, pcz 30 – część szybka, psz 30)

Regulamin dostępny na www.szss.pl

Zgłoszenia na adres: ozss.katowice@wp.pl

Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do stosowania określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Uwaga! Sprzęt do wszystkich konkurencji pistoletowych na dystansie 25 i 50 metrów musi być zgodny z wymogami zawartymi w regulaminie PZSS.

Ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń