restytucja 1992


  Nasz adres:
  43-200 Pszczyna
  ul. Katowicka 79
  kurkowe@kbs-pszczyna.pl
  www.kbs-pszczyna.pl

  Adres do korespondencji:
  Kurkowe Bractwo Strzeleckie
  43-200 Pszczyna
  Skr.Poczt. 95

  Redakcja strony
  Roman Paj±k
  redakcja@kbs-pszczyna.pl

  Zjednoczenie KBS RP:
  www.bractwakurkowe.org.pl

  KBS w Europie:
  egs
armata
  www.pszczyna.info.pl
    

UDZIAŁ W IMPREZACH


Strzelanie o Tytuł Króla Kurkowego AD 2008


foto - Roman Paj±k


foto - Roman Paj±k


foto - Roman Paj±k


foto - Roman Paj±k


foto - Roman Paj±k


foto - Roman Paj±k


foto - Roman Paj±k


foto - Roman Paj±k


foto - Dariusz Skrobol


foto - Dariusz Skrobol


foto - Dariusz Skrobol


foto - Dariusz Skrobol


foto - Dariusz Skrobol


foto - Roman Paj±k


foto - Dariusz Skrobol


foto - Dariusz Skrobol


foto - Dariusz Skrobol


foto - Dariusz Skrobol


foto - Dariusz Skrobol


foto - Roman Paj±k


foto - Roman Paj±k


foto - Roman Paj±k


foto - Dariusz Skrobol


foto - Dariusz Skrobol


foto - Roman Paj±k


foto - Dariusz Skrobol


foto - Dariusz Skrobol


foto - Dariusz Skrobol


foto - Roman Paj±k


foto - Roman Paj±k

pocz±tek


    
(c) Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie
projekt i wykonanie pixel multimedia