Informacje:

Spotkania brackie odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca godz. 18.00


Numer rachunku bankowego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie
ING BANK ŚLĄSKI o/ Pszczyna
Nr : 15 1050 1315 1000 0090 7634 0224Konto bankowe:
ING BANK ŚLĄSKI Nr:73 1050 1315 1000 0023 0024 8883