KBS w Europie

Kurkowe Bractwa Strzeleckie W EUROPIE

EGS - Europasche Gemeinschaft Historischer Schutzen - Europejskie Stowarzyszenie Strzelców Historycznych.

Jak brzmi jego oficjalna nazwa zapisana w statucie, EGS jest organizacją zawiadującą 25 federacjami oraz związkami, do których należą bractwa strzeleckie, straże obywatelskie ( milicje obywatelskie ) oraz związki strzeleckie z 12 państw. Należy do niego około 2800 związków członkowskich z ok. 6 mln strzeleckich sióstr i braci.

Należące do EGS federacje i związki są częściami autonomicznymi. Oznacza to, że EGS nie posiada głosu decydującego w działalności federacji i związków. Ustalają one same własne przepisy oraz regulaminy. Inne stowarzyszenia mogą stać się członkiem, jeżeli nie podlegają żadnej innej zawiadującej organizacji. Istnieje stale możliwość poszerzenia liczby federacji i związków, jeżeli inne stowarzyszenia wzajemnie ze sobą związane chcą zostać członkiem EGS.

EGS zostało założone 25 czerwca 1955 roku w Akwizgranie, jako europejski związek strzelecki, na długo przed politycznym zjednoczeniem Europy.

Obszar działalności EGS podzielony jest na 5 Regionów :
Region 1- Europa Środkowo - Północna : Niemcy na północ od Menu;
Region 2- Europa Środkowo - Południowa: Niemcy na południe od Menu, Austria, Szwajcaria, Lichtenstein;
Region 3- Europa Północno - Zachodnia: Holandia, Wielka Brytania, Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia;
Region 4- Europa Południowo - Zachodnia: Belgia, Luksemburg, Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, San Marino, Grecja;
Region 5- Europa Wschodnia: Polska, Chorwacja, Słowenia, Węgry, Słowacja, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Rosja, Ukraina i inne.


Jako wkład do zjednoczonej Europy EGS realizuje swoje cele poprzez kultywowanie i wspieranie tradycji, obyczajów z zwyczajów należących do niego związków uwzględniając samodzielność i odrębny charakter każdego członka.

Zadaniem EGS jest pobudzenie ducha europejskiego koleżeństwa i brackiej idei, której towarzyszyć winno powstanie trwałej przyjaźni między narodami.

Zasadą EGS jest dobrowolność oraz nie podejmowanie przedsięwzięć gospodarczych.

EGS nie posiada orientacji politycznej.

Inne cele realizowane przez EGS to:
- organizowanie wspólnych działań;
- organizowanie co dwa lata ( do 2000 roku ), a od 2003 roku co trzy lata Europejskich Spotkań Strzelców Historycznych, których głównym punktem programu jest strzelanie o tytuł Europejskiego Króla Strzelców;
- organizowanie europejskich zawodów m. In. W powiewaniu chorągwiami (chorągwie brabandzkie), grze na werblach, w muzyce oraz strzelaniu z broni historycznej : broń palna, broń łucznicza;
- współpraca podczas narodowych i międzynarodowych imprez strzelców ( lub "strzeleckich");
- nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi zarówno narodowymi jak i międzynarodowymi organizacjami jak też świecką oraz kościelną zwierzchnością;
- emisja Europejskiego Orderu Św. Sebastiana; jest to odznaczenie przyznawane osobom szczególnie zasłużonym dla ruchu strzeleckiego w najszerszym tego słowa znaczeniu.

źródło: Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej - www.bractwakurkowe.org.pl


EUROPEJSKIE TURNIEJE STRZELECKIE:EGS 2006


EGS 2003  

EGS 1998


EGS 1996


EGS 1977


EGS 2009
zapraszamy do Kinrooi w Belgii

www.est2009.be
www.kinrooi.be

EGS 2012 odbędą się w Polsce, w Tucholi!!!