Kontakt


Nasz adres:


43-200 Pszczyna

ul. Katowicka 79

kbs-pszczyna@kurkowe.pl

www.kurkowe.plAdres do korespondencji:


Kurkowe Bractwo Strzeleckie

43-200 Pszczyna

Skr.Poczt. 95Redakcja strony (wszelkie materiały i uwagi):


Marcin Piech

kadet.kbs@gmail.com