WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KURKOWEGO BARCTWA STRZELECKIEGO W PSZCZYNIE.

Data dodania: 20.03.2010


20 marca br.odbylo się Walne Zebranie, podsumowujące działalność Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie w roku 2009. Po sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej, Zarządowi jednogłośnie udzielono absolutorium . Ze względu na stan zdrowia, rezygnację z pełnionej funkcji złożył Prezes Bractwa brat Aleksander Dudek. Walne Zebranie wybrało nowego Prezesa którym został brat Roman Pająk. Ponadto nowym członkiem Zarządu został wybrany brat Maciej Solarski, któremu Prezes powierzył funkcję Sekretarza. Obrady uświetnił swą obecnością członek Honorowy naszego Bractwa poseł na sejm Pan Tomasz Tomczykiewicz.foto - Maria Żyła


foto - Maria Żyła


foto - Maria Żyła


foto - Maria Żyła


foto - Maria Żyła

Powrót...