W związku z przyjętą na Walnym Zebraniu Członków uchwałą o składkach członkowskich nowe kwoty składek dostępne są na stronie https://kurkowe.pl/skladki/