Uchodźcy wojenni

Uchodźcy wojenni

Mija miesiąc jak 24 lutego 2022r. nastąpił atak wojsk rosyjskich i wybuch pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Od pierwszych godzin wojny nastąpił exodus uchodźców z Ukrainy do Polski, w tym do Pszczyny. Już w lutym nasz brat kurkowy Andrzej Kożlicki udostępnił dla...