Informacje w sprawie wydawania Europejskiej Karty Broni Palnej

Dla osób posiadających broń sportową chcących uczestniczyć w zawodach sportowych poza granicami naszego kraju, jak również posiadających broń czarnoprochową informacje dotyczące wyrobienia Europejskiej Karty Broni Palnej znajdują się pod linkiem:

https://poradnik-slask.policja.gov.pl/po1/zalatw-sprawe/bron-i-amunicja/147207,Europejska-karta-broni-palnej.html