Składki

Wpłat za składki członkiwskie należy dokonywać na konto Bractwa:

15 1050 1315 1000 0090 7634 0224

W tytule wpłaty: imię i nazwisko – składka członkowska