Składki

Wpłat za składki członkowskie

należy dokonywać na konto Bractwa:

konto składki członkowie KBS  PL51 1600 1462 1805 3494 2000 0003
konto składki kadeci   PL24 1600 1462 1805 3494 2000 0004

W tytule wpłaty: imię i nazwisko – składka członkowska