27.03.2022 na brackiej strzelnicy odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze. Podczas zebrania odbyły się wybory prezesa, zarządu, komisji rewizyjnej i delegatów. Oto wyniki wyborów:

ZARZĄD
Prezes – Magdalena Piech
V-ce prezes – Roman Pająk
Sekretarz – Wojciech Siekiera
Skarbnik – Dominika Bania
Strzelmistrz – Jerzy Piech
Zbrojmistrz – Władysław Frydel
Chorąży – Remigiusz Szlauer

KOMISJA REWIZYJNA
Aleksander Dudek
Damian Kubera
Andrzej Koźlicki

DELEGACI
Piotr Furczyk
Roman Pająk
Jerzy Piech
Edward Wójcik