1) Gmina Pszczyna 

Realizacja zadania publicznego pod tytułem:

 ” Realizacja szkolenia sportowego z zakresu strzelectwa sportowego w gminie Pszczyna”

1 transza w kwocie 34.000,00 zł

2 transza w kwocie 17.000,00 zł

2) Powiat pszczyński

Realizacja zadania publicznego pod tytułem:

„Organizacja zawodów z elementami współzawodnictwa sportowego dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego”

w kwocie 2500,00zł

3) Województwo Śląskie, Marszałek Województwa Śląskiego

Realizacja zadania publicznego pod tytułem:

„Turniej strzelecki z okazji Intronizacji nowej Rady Królewskiej A.D.2023 KBS Pszczyna”

w kwocie 7000,00zł

3) Realizacja zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Rządowy program KLUB edycja 2023-2025

w kwocie 10000,00zł

4)  Polski Związek Strzelectwa Sportowego

„Strzelectwo dla każdego”

5) Polski Związek Strzelectwa Sportowego

„Strzeleckie Zajęcia Sportowe”

6) Województwo Śląskie, Marszałek Województwa Śląskiego

” Turniej strzelecki z okazji 150-lecia urodzin Wojciecha Korfantego”

w kwocie 5000,00 zł

7) Województwo Śląskie, Marszałek Województwa Śląskiego

Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od 01.06.2023 roku do 17.12.2023 roku pn.: „Program Klub”

w kwocie 15000,00 zł