Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie serdecznie zaprasza na
strzelanie o tytuł Króla Kurkowego AD 2022, które odbędzie się dnia 4 czerwca 2022 r. o godz.
11.00 na strzelnicy brackiej przy ul. Katowickiej 79.

Program zawodów:
1. godz. 11.00 – otwarcie zawodów
2. godz. 11.15 – strzelanie o tytuł Króla Kurkowego AD 2022
3. godz. 11.15 – strzelanie o tytuł Króla Zielonoświątkowego
4. godz. 11.15- strzelanie o tytuł młodzieżowego Króla Kurkowego AD 2022
5. godz. 13.30 – strzelanie do tarczy nowych braci
6. godz. 13.45 – strzelanie do kura
7. godz. 14.00 – raut bracki

– członkowie zwyczajni zobowiązani są do pełnego umundurowania
– warunkiem uczestnictwa w strzelaniach jest uregulowanie wszelkich powinności
wobec Bractwa
– raut bracki organizuje i finansuje Król Kurkowy AD 2022

 

Pełna treść komunikatu dostępna w załączniku: Zaproszenie – Strzelanie Królewskie AD 2022