KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W PSZCZYNIE

REGULAMIN ZAWODÓW

pod patronatem: Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego

Starosty Pszczyńskiego Barbary Bandoły

Burmistrz Pszczyny Dariusza Skrobola

I Strzelanie o Statuetkę Marszałka Województwa Śląskiego

1. Organizator :

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie

2. Cel zawodów :

Integracja środowiska strzelców historycznych.

Popularyzacja historii ziemi śląskiej.

3. Termin i miejsce :

Strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie, ul. Katowicka 79

niedziela 20 sierpnia 2023 rok godz. 9.00

4. Warunki uczestnictwa :

członkowie Bractw Kurkowych i wszyscy bezpiecznie władający bronią

5. Konkurencje

ELIMINACJE kbks, odległość do tarczy 50 metrów

8 strzałów (w tym 5 ocenianych) w postawie stojącej

broń i amunicja organizatora lub własna

6. Klasyfikacja , nagrody :

Suma uzyskanych punktów pięciu najlepszych przestrzelin z eliminacji decyduje o miejscu zawodnika .

I – III miejsce puchar, dyplom

IV-VI miejsce dyplom

7. FINAŁ 10-ciu najlepszych zawodników z eliminacji ,

kbks ,odległość do tarczy 50 metrów

1 strzał do tarczy w postawie stojącej

broń i amunicja organizatora lub własna

8 . Klasyfikacja finału:

najlepszy strzelec otrzymuje statuetkę i tarczę ozdobną

Fundator : Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski

II „Strzelanie do tarczy o statuetkę ŻUBRA”

1. Organizator :

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie

2. Cel zawodów :

Integracja środowiska strzelców historycznych

Popularyzacja historii Ziemi Pszczyńskiej,

3. Termin i miejsce :

Strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie, ul. Katowicka 79

niedziela 20 sierpnia 2023 rok godz. 9.00

4. Warunki uczestnictwa :

członkowie Bractw Kurkowych i wszyscy bezpiecznie władający bronią

5. Konkurencje

ELIMINACJE pistolet sportowy, odległość do tarczy 25 metrów

8 strzałów (w tym 5 ocenianych) w postawie stojącej

broń i amunicja organizatora lub własna

6. Klasyfikacja , nagrody :

Suma uzyskanych punktów pięciu najlepszych przestrzelin z eliminacji decyduje o miejscu zawodnika .

I – III miejsce puchar, dyplom

IV-VI miejsce dyplom

7. Finał : – TYLKO DLA CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH BRACTW

/MUNDUROWI/ 10-ciu najlepszych strzelców z eliminacji z wyłączeniem

zdobywców „ Żubra” z wcześniejszych zawodów

– pistolet czarno prochowy , odległość do tarczy 25 m

1 strzał do tarczy drewnianej

– broń własna lub organizatora

– najlepszy strzelec finału otrzymuje „ Żubra” oraz tarczę

Fundator : Starosta Pszczyński Barbara Bandoła

III Strzelanie o replikę ławeczki z księżną Daisy

1. Organizator :

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie

2. Cel zawodów :

Integracja środowiska strzelców historycznych

Popularyzacja historii Ziemi Pszczyńskiej

3. Termin i miejsce:

Strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie, ul. Katowicka 79 niedziela 20 sierpnia 2023 rok godz. 9.00

4. Warunki uczestnictwa :

członkowie Bractw Kurkowych i wszyscy bezpiecznie władający bronią

5. Konkurencje :

ELIMINACJE kbks, odległość do tarczy 50 metrów

8 strzałów (w tym 5 ocenianych) w postawie stojącej

broń i amunicja organizatora lub własna

6. Klasyfikacja , nagrody :

Suma uzyskanych punktów pięciu najlepszych przestrzelin z eliminacji decyduje o miejscu zawodnika .

I – III miejsce puchar, dyplom

IV-VI miejsce dyplom

7. Finał : TYLKO DLA CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH BRACTW KURKOWYCH / MUNDUROWI /

– 10-ciu najlepszych strzelców z eliminacji z wyłączeniem

zdobywców repliki ławeczki z wcześniejszych zawodów

– broń czarno prochowa długa , odległość do tarczy 50 m

1 strzał do tarczy drewnianej

– broń własna lub organizatora

– najlepszy strzelec finału otrzymuje replikę ławeczki z księżną Daisy wraz z certyfikatem oraz tarczę

Fundator : Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol

Postanowienia końcowe :

1.W czasie trwania zawodów obowiązują przepisy bezpieczeństwa PZSS

oraz niniejszego regulaminu zawodów.

2. Przewidziano udział Obserwatora PZSS

3. Protesty rozpatruje Sędzia Główny Zawodów i jego decyzje są ostateczne

4. Planowane zakończenie zawodów godz. 18.00

5. Uczestnicy zawodów- wyżywienie gratis , pozostali 50 zł

6. Darowizna : poz. I – III 150 zł ( przy przedpłacie na konto do 14.08.2023r )

180 zł ( wpłata gotówkowa)

Numer konta do wpłat: 08 1600 1462 1805 3494 2000 0001