W dniu 23.09.2023r. odbędzie się Zebranie Walne Nadzwyczajne członków KBS w Pszczynie.

Szczegóły zebrania zostały przekazane członkom Bractwa drogą elektroniczną.

Zapraszamy do udziału w szczególności członków uprawnionych do głosowania.

Zarząd KBS w Pszczynie.